ประวัติร้าน

จุดเริ่มต้น

ย้อนหลังกลับไปกว่า 40 ปีก่อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 ร้านขายไม้เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่า “ร้านเสริมสินวาณิชย์” ได้ถือกำเนิดขึ้นในตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เสริมสินได้จำหน่ายสินค้าพวกไม้แปรรูป และเป็นผู้ผลิตวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง โดยมีจุดขาย คือ วงกบและบานผลิตจากไม้ที่ตากแห้งแล้วด้วยการผลิตที่พิถีพิถัน จนร้านมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพสินค้า
ปัจจุบัน
 “ร้านเสริมสินวาณิชย์” ได้จดทะเบียนเป็น "ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เสริมสินวาณิชย์โชคชัย” โดยจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งปลีกและส่ง มีสินค้าที่หลากหลาย และมีบริการจัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งของทานร้านเอง

ตัวอย่างสินค้าที่มีจำหน่าย