UA-110305983-2

เกี่ยวกับเรา

ประวัติร้าน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2516 ร้านขายไม้เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อว่า “ร้านเสริมสินวาณิชย์” ได้ถือกำเนิดขึ้นในตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ได้จำหน่ายไม้แปรรูป และผลิตวงกบประตู-หน้าต่าง และบานประตู-หน้าต่าง โดยมีจุดขายคือ วงกบและบานผลิตจากไม้ที่ตากแห้งแล้วด้วยการผลิตที่พิถีพิถัน จนร้านมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพสินค้า


เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2526 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ “หจก. เสริมสินวาณิชย์โชคชัย”


พ.ศ. 2536  จากปัญหาการตัดไม้ทำลายไม้และนโยบายปิดป่าของรัฐ ทำให้ไม้แปรรูปเริ่มหายากและคุณภาพไม่แน่นอน ทางร้านจึงเลิกธุรกิจขายไม้แปรรูปและผลิตวงกบ-บาน แล้วหันมาจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แทน


ปัจจุบัน

หจก. เสริมสินวาณิชย์โชคชัย เป็นศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นานาชนิด เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ ท่อ PVC แผ่นพื้นสำเร็จ สี วงกบ ประตู หน้าต่าง กระเบื้องซีแพค ท่อระบายน้ำปูน ไม้ระแนง ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้รั้ว จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง พร้อมบริการจัดส่ง นอกจากนี้เรายังได้นำระบบค้าปลีก-ค้าส่งแบบออนไลน์มาใช้อีกด้วย