ท่อพีวีซี PVCค้นหาย่อย

เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

56.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

147.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

199.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

319.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

488.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

679.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

1,017.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก..

1,463.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก..

2,735.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรม..

30.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรม..

40.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

53.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมต..

73.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมต..

92.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

135.00฿

แสดง 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 68 รายการ (5 หน้า)