ท่อพีวีซี PVCค้นหาย่อย

เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

801.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

1,208.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

2,050.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

2,788.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

56.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

147.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

199.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

319.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

488.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

679.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

1,017.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เ..

1,463.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 12" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เ..

2,735.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

53.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้..

73.00฿

แสดง 33 ถึง 48 จากทั้งหมด 68 รายการ (5 หน้า)