ท่อพีวีซี PVC ชั้น 5เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

56.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

147.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

199.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

319.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

488.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

679.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 8"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก...

1,017.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 10"สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี มอก..

1,463.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

56.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

147.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 3" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

199.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

319.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 5" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

488.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 5 ขนาด 6" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เม..

679.00฿

แสดง 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 19 รายการ (2 หน้า)