ท่อพีวีซี PVC ชั้น 8.5เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรม..

30.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรม..

40.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

53.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมต..

73.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมต..

92.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

135.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมต..

228.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

297.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

480.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

800.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

1,125.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี ..

1,810.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี..

3,155.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12"สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เมตรมี..

4,450.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

53.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้..

73.00฿

แสดง 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 26 รายการ (2 หน้า)