ท่อพีวีซี PVC ชั้น 8.5เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้..

92.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

135.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 2.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้..

228.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 3" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

297.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

480.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 5" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

800.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 6" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

1,125.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 8" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ ..

1,810.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 10" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ..

3,155.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 8.5 ขนาด 12" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 8.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ..

4,450.00฿

แสดง 17 ถึง 26 จากทั้งหมด 26 รายการ (2 หน้า)