ท่อพีวีซี PVC ชั้น 13.5เปรียบเทียบสินค้า (0)


ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เม..

44.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3/4"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เม..

54.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 ..

110.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เ..

142.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

216.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2.1/2"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2.1/2"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเส้นละ 4 เ..

357.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 3"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

498.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 4"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

801.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 5"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

1,208.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 6"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

2,050.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 8"สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้นละ 4 เมตร..

2,788.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้น..

84.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/4" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาว..

110.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 1.1/2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตรความยาวเ..

142.00฿

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2" (บานหัว)

ท่อพีวีซี (PVC) ชั้น 13.5 ขนาด 2" (บานหัว)สามารถทนแรงดันได้ 13.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวเส้น..

216.00฿

แสดง 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 22 รายการ (2 หน้า)